x

Biz həqiqəti rəqəmlərdə tapırıq!

VERGİ MƏSLƏHƏTLƏRİ

Şirkətimiz əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrə vergi məsləhətləri üzrə aşağıdakı xidmətləri təqdim edir:

- Vergi uçotunun qurulması üzrə tövsiyyələrin verilməsi;

- Vergi bəyannamələrinin yoxlanılması və ya bəyannamələrin hazırlanması zamanı yaranan sualların cavablandırılması;

- Vergi risklərinin müəyyən olunması və onların aradan qaldırılması üzrə tövsiyyələrin verilməsi;

- Vergi yoxlamaları zamanı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması;

- Vergi yoxlamalarının müşahidəsi və vergi yoxlaması aktının təhlili