x

Biz həqiqəti rəqəmlərdə tapırıq!

MALİYYƏ ÜZRƏ XİDMƏTLƏR

  • -Maliyyə hesabatlarının hazırlanması;
  • -Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması, təhlili və ona dair nəticələrin və tövsiyyələrin verilməsi;
  • -Maliyyə idarəetməsi (maliyyə menecerinin vəzifələrinin icrası)