x

Biz həqiqəti rəqəmlərdə tapırıq!

MÜHASİBAT UÇOTU

Mühasibat uçotunun peşəkarlara həvalə edilməsi, düzgün aparılması və operativliyin təmin olunması hər bir müəssisə üçün önəmli məsələdir.

Şirkətimiz əməkdaşlıq etdiyi müəssisələrin mühasibat uçotunun aparılmasına, qanunvericiliklə tələb olunan hesabatların vaxtında və düzgün şəkildə verilməsinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürür.

Şirkətimizin mühasibat uçotu üzrə göstərdiyi xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

- Mühasibat uçotunun aparılması, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının hazırlanması;

- Mühasibat uçotunun və maliyyə hesabatlığının qurulması və ya mühasibat uçotunun aparılması üzrə tövsiyyələrin verilməsi;

- Aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması və müvafiq dövlət orqanlarına təqdim edilməsi;

- Uçot siyasətinin hazırlanması və ya təkmilləşdirilməsi